Saltsjöbadens specialistläkarmottagning.

Saltsjöbadens

specialisläkarmottagning.

Jag rekommenderar Din Studio

Utreder långvariga smärttillstånd vilket innebär att man försöker förstå vilka mekanismer som är involverade i smärttillståndet. Vi försöker även att klassificera smärttillståndet efter smärta från stödjevävander dvs muskler och bindväv kallad nociceptiv smärta samt smärta som kommer från nervsystemet dvs neurogen smärta eller om man måste besluta sig för att man inte hittar en godtagbar förklaring vilket då klassificeras som ett idiopatiskt smärttillstånd.

Jag har även ett bra nätverk av andra specialister för ytterligare rådgivning och evetuell behandling.

Mottagningen har inte remisstvång men får ändå en hel del remisser både från sjukhusen, företagshälsovården men även från primärvården.