Fibromyalgiförbundet, www.fibromyalgiförbundet.se  

Rehabtjänst gällande sjukgymnastik och smärtrehabilitering, www.rehabtjanst.se