Observera denna viktiga information:

 

Färdtjänst och sjukresor kör in 200m till mottagningen

från Vinterbrinksvägen 1-15. 

 

Se blå skylt med Dr.Faijersons Specialistläkarmottagning.